Семинари
Водещи обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стоил Дудулов – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Даниела Ангелова – директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горитеДати & Място: 15 - 17 Май 2017,  гр. Трявна, хотел "Калина Палас" 4*

Водещи обучението:
Валентина Бакалова – адвокат от САК, консултант по ЗУТ
Савин Ковачев –
консултант по ЗУТ
Стефан Тодоров –
главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народно събрание
Милка Гечева –
началник на ДНСК

Дати & Място:
5 - 7 юни 2017, Хотел Ривиера Бийч 5*, к.к. Златни пясъциCopyright 2006 - 2017 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД