Семинари
Водещи обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стоил Дудулов – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Даниела Ангелова – директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горите


Дати & Място:
20 - 22 ноември 2017,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*


Copyright 2006 - 2017 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД