Начало » Семинари » УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОTO
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ
Проблеми от практиката на общините
/решаване на казуси, подадени от участниците/

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОTO
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ
Проблеми от практиката на общините
/решаване на казуси, подадени от участниците/


Водещи обучението:
Милка Гечева – експерт по ЗУТ, в периода 2010 - 2017 г. – началник на ДНСК
Савин Ковачев – консултант по ЗУТ
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Дати & Място:
11 - 13 декември 2017,  гр. Банско, СПА хотел "АСТЕРА" 4*
I. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
 • Aктуални промени в процедурата по изработване и одобряване на устройствени планове;
 • Промените в режима при урегулиране на поземлените имоти по реда на чл.16 ЗУТ; прилагане на правилата на чл. 16 ЗУТ при преструктуриране на жилищните комплекси (чл. 22, ал.8);
 • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ; обезщетение на засегнатите лица; условия и предмет на споразуменията по чл. 134а, ал.4 ЗУТ;
 • Особености при одобряването и обжалването на подробни устройствени планове и техните изменения, изработени по правилата на чл. 16 и чл. 134а ЗУТ;
 • Обвързаност и взаимна обусловеност на актовете по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биолигичното разнообразие и процедурите по одобряване на устройствените планове по ЗУТ (чл.125, ал.8).
II. СТРОИТЕЛСТВО:
 • Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж;
 • Четирите режима за разрешаване на строителство по ЗУТ;
 • Срок на действие, презаверка и загуба на правно действие на разрешението за строеж;
III. ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ:
 • Подробен устройствен план, предвиждащ отчуждаване на имоти, за изграждане на обекти – публична собственост;
 • Сравнение на подробните устройствени планове, предвиждащи отчуждаване, с плановете по чл. 16 от ЗУТ – фактически и правни последици от прилагането им;
 • Особености при отчуждаване в земеделски, горски и урбанизирани територии;
 • Срокове за отчуждаване и последици от изтичането на сроковете по ЗУТ и по ЗОЗЗ;
 • Несъотвествията в разпоредбите на законодателството по - Отношение на сроковете за започване на строителството при отчуждаване, на действието на решенията за промяна на предназначението на земеделски и горски територии и на разрешенията за строеж.
IV. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО ЗУТ:
 • Служебна проверка по законосъобразност на строителните книжа, извършвана от органите на ДНСК;
 • Административно производство по обжалване на строителни книжа;
 • Спиране на строежи с нарушения;
 • Премахване на незаконни строежи;
 • Премахване на заварени и търпими строежи, невключени в режима на застрояване, премахване на временни строежи;
*Всеки участник има възможност да изпрати на e-mail: office@intercontactbg.com казус, свързан с обявената тематика и описан в рамките на една страница плюс графични материали /скици и др./ до две страници.

11.12.2017 г. – Ден 1

       до 12.30 ч. Настаняване в хотела
12.30 - 13.30 ч. Обяд
13.30 - 14.00 ч. Регистрация
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Работна сесия 
           20.00 ч. Вечеря

12.12.2017 г. – Ден 2

08.00 - 09.00 ч. Закуска
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия
13.00 - 14.00 ч. Обяд
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Дискусия и консултации 
           20.00 ч. Тържествена вечеря

13.12.2017 г. – Ден 3

               09.00 ч. Закуска
09.30 - 11.30 ч. Работна сесия
          
12.00 ч. Освобождаване стаите в хотела
12.00 - 13.00 ч. Обяд

 
Пакетът за участие включва:
 • семинарна такса
 • работни материали
 • персонални консултации
 • 2 нощувки с пълен пансион
 • кафе - паузи
 • тържествена вечеря
 • ползване на SPA пакет - сауна, парна баня, джакузи, басейн, фитнес и Аквапарк


 • Настаняване в двойна стая - 448 лв с ДДС
Доплащане за:
 • настаняване в единична стая - 48 лв с ДДС
  /след потвърждение от организаторите/
ОТСТЪПКИ:

- от 3 до 5 участници от една организация - 5% от основната цена - 448 лв
- 6 и повече участници от една организация - 10% от основната цена - 448 лв
Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД
Райфайзенбанк АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG37 RZBB 9155 1084 6371 10

Моля, в основание за плащане посочете “Участие в семинар №11217”Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД