Начало » Семинари » НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ


Водещи обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Ясен Ковачев – адвокат, консултант в областта на концесиите


Дати & Място:
26 - 28 февруари 2018,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*• ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕСИИТЕ:
- определение за концесия;
- видове концесии според предмета си;
- особености на концесията за ползване като нов вид концесия;
- концесии, които не се уреждат от ЗК;
- отграничаване на концесиите за строителство и за услуги от обществените поръчки със същия предмет;
- обекти на концесията;
- концедент;
- придобиване и загубване качествата на кандидат и участник в състезателна процедура за определяне на концесионер;
- концесионер; проектни и публично-частни дружества.

• ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР:
- видове състезателни процедури по ЗК и определяне на приложимата състезателна процедура;
- определяне на условия за възлагане на концесия;
- извършване на подготвителни действия;
- решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер;
- документация за концесията;
- комисия за провеждане на процедурата;
- изготвяне и подаване на заявления и оферти;
- особености на откритата процедура за определяне на концесионер;
- особености на състезателната процедура с договаряне;
- особености на състезателния диалог;
- оценка и класиране на офертите;
- приключване и прекратяване на процедурата.

• КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР:

- същност и характерни особености на концесионния договор;
- сключване и изпълнение на концесионен договор;
- изменение и прекратяване на концесионен договор;
- последици от прекратяването на концесионен договор;
 - действие на ЗК по отношение на заварените от него действащи концесионни договори.

• ОБЖАЛВАНЕ И ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА:

- ред за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
- отстраняване на нарушения в процедурата за определяне на концесионер за концесия с трансграничен интерес, установени от Европейската комисия;
- искови производства във връзка с процедурата за възлагане на концесия (иск за обявяване на недействителност, иск за обезщетение);
- спорове пред съд по сключени концесионни договори.

• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ. НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
- стратегическо развитие и планиране на концесиите - компетентни органи;
- мониторинг, управление и контрол на концесиите;
- национален концесионен регистър – същност, съдържание, партиди, вписване на данни и публикуване на документи.


26.02.2018 г. – Ден 1

       до 12.30 ч. Настаняване в хотела
12.30 - 13.30 ч. Обяд
13.30 - 14.00 ч. Регистрация
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Работна сесия 
           20.00 ч. Вечеря

27.02.2018 г. – Ден 2

08.00 - 09.00 ч. Закуска
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия
13.00 - 14.00 ч. Обяд
14.00 - 15.30 ч. Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. Кафе - пауза
16.00 - 17.30 ч. Дискусия и консултации 
           20.00 ч. Тържествена вечеря

28
.02.2018 г. – Ден 3

08.00 - 09.30 ч. Закуска
09.30 - 11.30 ч. Работна сесия

12.00 ч. Освобождаване на стаите в хотела
12.00 ч. - 13.00 ч. - Обяд
Пакетът за участие включва:
  • семинарна такса
  • работни материали
  • персонални консултации
  • 2 нощувки с пълен пансион
  • кафе - паузи
  • тържествена вечеря
  • ползване на фитнес, външен и вътрешен басейн, сауна, парна баня, паркинг, интернет  • Настаняване на 1 участник  в двойна стая - 448 лв. с ДДС
  • Доплащане за:  настаняване в единична стая - 48  лв. с ДДС

Oтстъпки!
- от 3 до 5 участници от една организация - 5% от основната цена
- 6 и повече участници от една организация - 10% от основната цена


Талон за участие и постъпило плащане най-късно до 22.02.2018 г.!

Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД
Райфайзенбанк АД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG37 RZBB 9155 1084 6371 10

Моля, в основание за плащане посочете “Участие в семинар №10218”Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД