Начало Услуги � Вътрешно-фирмени обучения

Вътрешно-фирмени обучения

При вътрешно-фирмените  обучения участниците са само от Вашата фирма.

Обучаващите подготвят обучението или тренинга на основата на предварителен анализ на нуждите  Ви и с активното участие на Ваши представители.

Споделените проблеми, нужди, интересуващите Ви въпроси са конкретни и специализирани за бизнеса и процесите във Вашата организация.

Предложенията за решения, до които стигат участниците с помощта на обучаващия, се отнасят конкретно за Вашата фирма, Вашия бизнес и Вашите служители и колеги.

Интер Контакт България ЕООД
работи с обучаващи и консултанти с богат професионален опит както в обучението, така и в практиката.  Така ние отговаряме на интересите и нуждите на клиентите си и предоставяме семинари и обучения на  високо професионално ниво.

Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД