Начало Лектори и консултанти � Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на трудинж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ

Експерт по ЗБУТ, лектор по безопасност и здраве при работа с квалификация от Международната Организация по труда.

Квалифициран експерт по теми, свързани със здраве и безопасност при работа
Работил е като ръководител, гл. експерт и гл. инспектор в контролните органи по труда повече от 30 години, в т.ч.:

·    Директор на Окръжна инспекция по труда – гр. Русе;
·    Началник отдел в ИА “ГИТ”.
·    Настоящем консултант- експерт по въпроси и проблеми на ЗБУТ”

Специалист и методолог по изготвяне на вътрешните актове в предприятията по ЗБУТ- особено по оценката на риска.

Придобити допълнителни квалификации:
·    Завършил е специализирано обучение за лектор (обучаващ), свързано с инспектирането по здраве и безопасност по проект на Международната организация на труда (обучението е проведено в българо-немски учебен център през 2000 г.);
·    Завършил е курс по мениджмънт в областта на безопасните и здравословни условия на труд по Датски проект – 2001 г.;
·    Завършил е курс на обучение по програма “ФАР – АКСЕС – 2000 на ЕС” в институт ОКОМ на тема “Политика, законодателство и практика на ЕС за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 2003 г.

Автор и съавтор на повече от 60 публикации и книги по безопасните и здравословни условия на труд, в т.ч. и на “Наръчник по безопасните и здравословни условия на труд”, издателство “Труд и право” – 2003 г. и 2005г
Съавтор на сборник “Безопасност и здраве при работа.- добра практика в българските фирми”- издателство Синдипревантива”- 2006г

Награден с грамота от ИА “ГИТ” за създаване на модул за обучение “Превантивни методи на инспектиране” и за принос в системата на обучение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.-2004г, грамота на ИА “ГИТ”за дългогодишна активна дейност-2006г и грамота на МТСП за принос в развитието и укрепването на Инспекцията по труда в България със почитен юбилеен знак по повод навършването на 100 години от създаването и.

Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД