Начало Лектори и консултанти � Осигуряване

Осигуряване

ИВАН КРАСИМИРОВ КАРАНОВСКИ

Иван Карановски е роден на 30 януари 1952 г. в гр. София.Завършил е специалност „ Право” – редовно обучение в Юридически факултет на СУ „Климент Охридски” София, а впоследствие двугодишна следдипломна специализация по Обществено осигуряване във ВИИ „ Карл Маркс” – София.

През 1976 г. постъпва на работа в системата на ДОО, в която работи без прекъсване и сега. Заемал длъжности юрисконсулт, главен юрисконсулт, Председател на Централна комисия по социално осигуряване, заместник – началник и началник на Главно управление Социално осигуряване при МТСП.

От 1996 г. е Главен директор на Главна дирекция „ Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ, а през 2000 г. е парламентарен секретар на НОИ. От 2001 г. заема длъжност Главен методолог на НОИ и на ГД „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване”.

От 1983 г. до 2000 г. чете лекции по трудово и осигурително право в Стопанска Академия „ Д.А. Ценов” гр. Свищов, УНСС гр. София и Нов български университет.

Иван Карановски е автор на многобройни статии и коментари в материята на общественото осигуряване в различни периодични издания и се е утвърдил като един от водещите лектори при провеждането на семинари и обучения в тази материя.

Автор и съавтор е в редица издания:

- Коментари по задължително обществено осигуряване – ИК „ПАКС” ООД / периодично годишно издание 1998 - 2007 г. /.

- Социално осигуряване – ИК „Труд и право” / периодичен годишник 1997 – 2007 г. / - авторски колектив.

- Наръчник на специалиста по ДОО – „Перфект консулт” ООД /периодично двумесечно издание 2002 – 2007 г. /

- Социално и здравно осигуряване 2006 г. – издателство „Нова звезда” .

- Заплати и обезщетения 2007 г. – издателство „Икономика прес” .

- Заплати и обезщетения по КСО - издателство „Нова звезда” 2005 г. и други.


Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД