Начало » Call Centre

Call Centre

Информация за нас

Интер Контакт Телемаркетинг е специализиран контактен център ( Call Centre ), създаден през 2004 г. Основна цел на фирмата е предлагането и развитието на телемаркетинга, като усилията се фокусират върху услугата - реализиране на продажби по телефона. Контактният център осъществява обаждания на територията на цялата страна, а в началото на 2007г.  отвори свой клон за развитие на услугите и в Румъния.


Фокус на услугите

Интер Контакт Tелемаркетинг е специализиран в следните услуги:

 • Телепродажби ( Direct Sales, Up-selling и Cross-selling на продукти )
 • Презентации по телефона
 • Маркетингови и статистически проучвания
 • Организиране на срещи
 • Проучване степента на удовлетворение у Вашите клиенти
 • Следпродажбено / сервизно / обслужване
 • Актуализиране и попълване на бази данни

 
Технически възможности

Телефонният център разполага със собствена богата актуална база данни с контакти на фирми и организации в частния и държавния сектор, която в допълнение със специализирания софтуер и уменията на операторите гарантира  професионализма и успехa на кампаниите.
 
 • База данни с над 100 000 контакта
 • 36 напълно оборудвани работни места със специализирана техника
 • Гъвкав и оперативен софтуер, който дава възможности за събиране на статистически данни, за справки и анализи на резултатите от дейността.

Нашият екип

Да продаваш услуги или продукти по телефона е специфична дейност, която изисква добре насочени усилия, професионализъм и опит. Ето защо екипът ни се състои от обучени кадри с над 2 години постоянен трудов стаж в контактния център, преминали множество тренинги за продажби по телефона и доказали своя опит и умения за продаване

 • Професионални оператори със специализирана подготовка в областта на телефонният маркетинг и продажби по телефона
 • Меднижъри с дългогодишен опит в телемаркетинг услугите, преминали специализиран тренинг в чужбина
 • 36 оператора, от които 10 с над 2 години постоянен трудов стаж в нашия контактен център
 • Индивидуален подход с доказани резултати дори с трудно достъпни контакти – мениджъри, управители и ключови служители на фирми

Copyright 2006 - 2018 Интер Контакт Ивентс енд Травъл ООД